SPŠ STAVEBNÁ PREŠOV

Adresa

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 63 Prešov
IČO: 00161837, DIČ: 2020521822, DEXIA banka Prešov, číslo účtu: 8826757110/5600

TELEFÓN:
051 / 773 26 03 - sekretariát,
051 / 772 21 76 - riaditeľ,

EMAIL:
spsstavpo@spsstavpo.edu.sk - sekretariát
stanislav.repel@spsstavpo.edu.sk - riaditeľ